Licentie voorwaarden

 

Rietveld Computers

Eindgebruikers overeenkomst

 

 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:

Ik wil u er op wijzen, dat u als gebruiker ALTIJD AANSPRAKELIJK BENT voor het inbrengen van de APK gegevens in het APK afmeldsysteem.
(Zie APK mededelingen en het boek Regelgeving APK en het sanctiebeleid van de RDW)

Uitleg Transactionele Communicatie:
De manier waarop uw informatie naar de RDW wordt verstuurd en ook weer wordt ontvangen, heet transactionele communicatie.
De werking kunt u vergelijken met het versturen en ontvangen van een brief. U stelt met behulp van onze software een bericht samen met gegevens bestemd voor de RDW.
Dit bericht verzenden wij via de provider van uw keuze naar het RDW. Daar wordt het elektronisch gelezen en verwerkt.
Na het verwerken stuurt het RDW u een antwoord door middel van een nieuw bericht (elektronische brief).
Onze software ontvangt deze brief voor u en toont de inhoud voor u op uw scherm. Als u een bericht verstuurt moet u er dan ook vanuit gaan, dat dit bericht bij de RDW aankomt en ook gelijk uitgevoerd wordt.
Krijgt u geen antwoordbericht, dan zult u op een aanvullende manier informatie moeten inwinnen over het resultaat van het verzonden bericht. Dat kan zowel met behulp van ons softwarepakket, een interactieve sessie met uw provider of telefonisch bij de helpdesk van uw provider of de RDW. (Let wel, u bent dit verplicht volgens de RDW regelgeving !)
Als u geen antwoord ontvangt, kunt u er niet van uit gaan dat het bericht ook niet verwerkt is. Het is uw verantwoording om dit uit te zoeken voordat u de transactie als afgedaan kunt beschouwen !!!
Al onze software geeft u hiervoor alle mogelijkheden: Met "CONTROLEER afmelding", kunt u rechtstreeks de gegevens van het betreffende voertuig in de RDW computer inzien.
Onze software test alle verzonden en ontvangen gegevens, controleert de kentekens, rekent de data na en geeft foutboodschappen. Onze software biedt u op alle niveaus helpschermen, rechtstreeks vanuit het programma met <F1> en de oudere versies via <F7> of via de menuoptie HELP.

Er is GEEN garantie op onze SOFTWARE PAKKETTEN en het gebruik geschiedt geheel op en voor eigen risico van de gebruiker. Er is al het mogelijke gedaan om het programma vrij van fouten op te leveren en de software is uitvoerig getest.
Het medium waarop de software is geleverd, zal in geval van een defect en indien nog voorzien van een geldige licentie, voor garantie gratis door een nieuw exemplaar van de zelfde release worden vervangen.
RIETVELD COMPUTERS, Rushfield Software Tools, de programmeurs en ieder die aan de ontwikkeling van onze software heeft meegewerkt, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet juist inbrengen van de keuringsgegevens in de RDW computer.
RIETVELD COMPUTERS, Rushfield Software Tools, de programmeurs en ieder die aan de ontwikkeling van genoemde software heeft meegewerkt, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van het door u gebruikte programma.

Het programma moet slechts worden gezien als een hulpmiddel bij het verrichten van uw werkzaamheden en neemt geen verantwoordelijkheden van U over.
Installeren en/of gebruiken van dit pakket betekent automatisch akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden.

Indien u dit niet wilt kunt u het ongeopende en onge´nstalleerde pakket aan ons terugzenden en ontvangt u uw aankoopbedrag terug. Bezitters van een geldig abonnement op een pakket kunnen bij het verschijnen van een update van dit pakket, dit gratis downloaden van onze internetsite.
Losse updates worden niet verkocht ! U heeft alleen recht op gratis updates als u een aaneensluitende reeks van abonnementen heeft. Heeft u een jaar geen abonnement afgesloten vervallen uw rechten op het gebruik van de software een op gratis updates, aan het eind van het lopende kalenderjaar.
Nieuwe versies moeten altijd betaald worden en vallen niet onder bovenstaande regeling.

BEPERKINGEN:

Wilt u dit pakket gaan gebruiken dan moet u zich laten registreren en voor het recht van gebruik van deze software betalen. U krijgt dan uw gebruikerscode en u kunt uw bedrijfsgegevens in het programma plaatsen. Betaling van het verschuldigde bedrag geeft u uitsluitend het recht tot het gebruik van de aangeschafte software op een (1) machine en uitsluitend door het bedrijf wiens naam op het scherm wordt getoond of elektronisch in het programma is opgenomen.
Voor het gebruik van de software en de ondersteuning door de helpdesk moet een jaarlijkse vergoeding in de vorm van een abonnement worden betaald. Bij het niet betalen van het abonnement, vervalt aan het eind van het abonnementsjaar, het recht op het gebruik van de software en zal het programma, uit veiligheidsredenen automatisch worden uitgeschakeld.
Voor gebruik van onze communicatiesoftware heeft u minimaal nodig:
Een IBM compatibel computer met WINDOWS XP of hoger en een matrixprinter die OKI, EPSON compatibel is en/of een laserprinter welke aan de laatste RDW eisen voldoet.
Voor automatisch afmelden heeft u ook een werkende INTERNET verbinding nodig (kabel of ADSL).
Voor transactionele communicatie is het gebruik van een geldig RDW-certificaat verplicht.
Als laatste heeft u een toegang tot TRANSACTIONELE COMMUNICATIE via een provider, zoals het RDC, VWE of A2SP nodig.